About tenralero

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערת ליווי במרכז – ספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם רווחים מעולים, ולקוחות מעוניינים עושים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על ההכרזה על הנערה עצמה, מכיוון שעלויות השכירות הן רק במאזן הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.